No. Host/Conference Participating Students Date
465 Duke University Zhize Li 2018-01-15-2018-09-15
464 ACM-CoNEXT 2017 Hongyi Huang 2017-12-11-2017-12-16
463 NIPS 2017 Song Zuo, Chuang Gan 2017-12-04-2017-12-11
462 Harvard University Weiran Huang 2017-10-31-2018-02-28
461 Yale University, California Institute of Technology Xun Gao 2017-10-19-2017-11-03
460 University of Maryland Zhe Zhang 2017-10-12-2018-02-16
459 ECML-PKDD Yi Li 2017-09-18-2017-09-22
458 Quantum Optics IX Conference Liyuan Qiu, Haoxiang Yang 2017-09-16-2017-09-23
457 Quantum Optics IX Conference Tian Tian 2017-09-16-2017-09-23
456 Lisbon Training Workshop on Quantum Technologies in Space Tian Tian 2017-09-11-2017-09-14
455 Aarhus University Yuanxi Dai 2017-09-01-2018-01-31
454 Aarhus University Xinze Li 2017-09-01-2018-02-28
453 量子控制与量子信息会议 Pei Zeng 2017-08-28-2017-09-01
452 WI 2017 Yuhan Su, Zhengyang Song 2017-08-23-2017-08-26
451 CRYPTO Yuanxi Dai 2017-08-21-2017-08-25
450 量子密钥分发暑期学校 Pei Zeng 2017-08-21-2017-08-25
449 IJCAI 2017 Yue Yu 2017-08-19-2017-08-25
448 IJCAI 2017 Yue Yu, Yong Cheng, Linlin Wang 2017-08-19-2017-08-25
447 NACTI 2017 Zhenyu Liu,Ye Wang,Pengfei Wang,Junhua Zhang,Yao Lu 2017-08-14-2017-08-18
446 COCOON 2017 Yiyao Jiang 2017-08-03-2017-08-05