No. Host/Conference Participating Students Date
424 AAMAS 2017 Weiran Shen 2017-05-08-2017-05-12
423 ICDE 2017 Dong Wang 2017-04-19-2017-04-22
422 www 2017 Zhixuan Fang,Qian Yang 2017-04-03-2017-04-07
421 APS March Meeting 2017 Fei Wang,Ling Hu,Weiting Wang,Yuan Xu 2017-03-13-2017-03-17
420 University of Michigan Xun Gao 2017-03-10-2017-03-31
419 Columbia University Yipeng Kang 2017-02-06-2017-07-31
418 AAAI 2017 Weiran Huang,Yulong Zeng,Yong Cheng,Chuang Gan 2017-02-04-2017-02-09
417 Southern University of Science and Technology Xun Gao 2017-01-20-2017-01-26
416 SODA 2017 Lingxiao Huang 2017-01-16-2017-01-19
415 Stanford University Chuang Gan 2017-01-11-2017-04-30
414 California Institute of Technology Zhixuan Fang 2016-12-27-2016-12-28
413 Shenzhen, Hongkong, Zhuhai, Macao Xuegang Li 2016-12-15-2016-12-20
412 CDC 2016 Zhixuan Fang 2016-12-12-2016-12-14
411 ISAAC 2016 Lijie Chen 2016-12-11-2016-12-15
410 NIPS 2016 Zhiyuan Li 2016-12-05-2016-12-10
409 Stanford University Sai Zhang 2016-12-01-2017-02-28
408 HUAWEI,Shenzhen Yiran Li, Da Wei 2016-11-30-2016-12-06
407 Ant Financial Qingpeng Cai, Weiran Shen, Mengjing Chen 2016-11-24-2016-11-25
406 ACM Sensys+BuildSys 2016 Xiaoqi Chen 2016-11-16-2016-11-18
405 IEEE LCN 2016 Chenxing Li 2016-11-06-2016-11-10