No. Host/Conference Participating Students Date
215 Duke University Zhize Li 2018-01-15-2018-09-15
214 Harvard University Weiran Huang 2017-10-31-2018-02-28
213 Yale University, California Institute of Technology Xun Gao 2017-10-19-2017-11-03
212 University of Maryland Zhe Zhang 2017-10-12-2018-02-16
211 Aarhus University Yuanxi Dai 2017-09-01-2018-01-31
210 Aarhus University Xinze Li 2017-09-01-2018-02-28
209 Nanyang Technological University Linlin Wang 2017-08-01-2018-01-30
208 Universitat Autònoma de Barcelona Qi Zhao, Hongyi Zhou 2017-06-17-2017-07-17
207 Google NYC Chuang Gan 2017-06-11-2017-12-03
206 Tinder Yongzheng Jia 2017-06-09-2017-12-09
205 Austria, Switzerland Shuoming An 2017-05-21-2017-05-26
204 The University of Chicago Weizhou Cai 2017-05-14-2017-06-01
203 Rutgers University Qian Yang 2017-05-09-2017-05-25
202 Shanghai Qingpeng Cai, Weiran Shen 2017-03-20-2017-03-22
201 New York University Linlin Wang 2017-03-16-2017-07-09
200 University of Michigan Xun Gao 2017-03-10-2017-03-31
199 Columbia University Yipeng Kang 2017-02-06-2017-07-31
198 Google NYC Song Zuo 2017-02-06-2017-04-29
197 Southern University of Science and Technology Xun Gao 2017-01-20-2017-01-26
196 Stanford University Chuang Gan 2017-01-11-2017-04-30