Students

 

Grade 2017

Yiheng Shen

Wenjun Yu

Wei Zhang (F)

Mingkuan Xu

Peng Ye

Jingqin Yang

Xin Lv

Junkun Chen

Weiqiang Yuan

Zuofan Wu

Jiaqi Yang

Rui Shen

Wentao Weng

Shengyu Zhao

Jie Gao

Siqi Ouyang

Yaowei Long

Xiyue Zhang (F)

Yue Dong (F)

Kunhe Yang (F)

Zhixue Chen

Shucheng Chi

Yifan Tang

Kerun Chen

Junjie Chen

Yihang Hu

Tianle Xie

Longhui Yin

Tian Ye

Jiaxuan Jiang

Weici Pan

Ao Shen

Minbo Gao

Shuhao Zheng

Hubert Yuan

 

 

 


Grade 2016

Xinzhi Zhang (F)

Yihuan Mao (F)

Jiawei Li (F)

Shiyin Wang (F)

Kefan Dong

Zhihao Jiang

Zihao Li

Yiming Li

Ziwang Xu

Xiaoyao Zou

Wenxiao Wang

Huixing Zhong

Ruotian Zhang

Tianzong Zhang

Lijinzhi Lin

Zhizhou Ren

Chenzhi Zhu

Chenyao Lou

Yunyun Wang (F)

Chi Han

Zhijun Zhang

Ce Jin

Hanlin Ren

Bonan Ni

Boyang Li

Boshi Tang

Chongxu Ren

Zhiyu Mei

Yuxin Qin

Haoyu Zhao

Yiheng Lin

Chenghao Guo

Runzhe Wang

Zhengqin Song

Yuanhao Wang

Rui Lu

Wenhao Hong

Yixiang Zhang

Yuesong Zou

 

 


Grade 2015

Zheng Li

Shunhua Jiang (F)

Shunyu Yao

Hengjie Zhang

Mingjie Sun

Zhan Ling

Kaifeng Lv

Jianhao Wang

Xinkai Shu

Yanyi Liu

Yuhao Du

Taoan Huang

Zhuofan Du

Yue Yu

Ruoxu Cen

Xingjiang Yu

Jiancheng Liu

Qian Xie (F)

Yuxiang Peng

Changzhi Xie

Ziyao Lin (F)

Haoyun Wang (F)

Yunchao Liu

Binghui Peng

Haochen Zhang

Runzhou Tao

Weizhong Zhang

Zhiqi Wang

Jiafan He

Xudong Wang

Zishuo Zhao

Yinbo Chen

 


Grade 2014

Xinyue Cui (F)

Ruihan Wu (F)

Tianhong Li

Mingda Qiao

Dingli Yu

Jiatai Huang

Zihang He

Zhiao Huang

Dingfeng Liu

Xinyan Hong

Shilin Huang

Haoxi Zhong

Tianming Zhou

Qizheng He

Kefan Lv

Honghua Dong

Shiliang Zuo

Jiayuan Mao

Wenzheng Li

Yuheng Kang

Lunjia Hu

Tao Meng

Zhenxiao Liang

Jinhao Zhao

Ji Luo

Chenwei Wu

Shan Zhou

Yelun Bao

Yue Xu

Zihao Wei